Hledáme silné manažerské týmy plné podnikatelského entuziasmu a vize jak vést úspěšnou firmu. Věříme, že ti nejúspěšnější v sobě musí spojovat značnou provozní zkušenost a hluboké pochopení trhu a technologií v oboru jejich zaměření. Naším cílem je stát se silným partnerem managementu nebo spoluvlastníkům a svým kapitálem a zkušenostmi přispět k naplnění společného cíle – dalšího rozvoje cílových společností.

Vztah s manažery a spoluvlastníky je pro nás klíčový. Hledáme v manažerech partnery, kteří mají ambici stát se spoluvlastníky společností a uplatnit své schopnosti a dovednosti ve vyváženém a motivačním prostředí. Jako investor se nepodílíme na každodenním řízení společností. Jsme připraveni s partnery spolupracovat na strategických otázkách rozvoje společností a podpořit jejich růst např. zkušeností ve finančním řízení nebo přístupem k bankovnímu úvěrovému financování.

Optimální výše naší vlastní investice obvykle činí 50 až 200 milionů Kč. Investiční prostředky jsou vynakládány prostřednictvím přímých kapitálových investic, v případě potřeby v kombinaci s bankovním úvěrovým financováním, což umožňuje vstupovat do projektů s celkovým investičním objemem na úrovni 2-3 násobku zmíněné velikosti vložených vlastních zdrojů. Investiční příležitosti tyto hranice převyšující jsme však připraveni analyzovat a investovat taktéž.

Zásadně dbáme na nespekulativní charakter investic, do nichž vstupujeme. Cílová doba držby investice je střednědobá (4-7 let), nicméně private equity charakter skupiny umožňuje v případě ekonomické smysluplnosti dobu investice i výrazně prodloužit, a to díky neexistenci smluvního časového omezení investovaného kapitálu. Kapitálový výnos z investic je realizován především standardní formou prodeje majetkové účasti na společnosti strategickému partnerovi (trade sale), ale je možná i dohoda o prodeji na dluh manažerskému týmu (MBO) či jiné alternativní možnosti realizace výnosu (company buy-back apod.).

stáhnout tisk