Milestone Partners

Společnost Milestone Partners sídlící v Praze byla založena managementem, jenž své zkušenosti s investováním do projektů soukromého kapitálu a jejich řízením získal během svého působení ve společnosti Expandia a nadále od roku 2003 rozvíjel pod hlavičkou Milestone. Milestone Partners se zaměřuje na investice do privátních malých a středních společností v různých fázích svého podnikatelského rozvoje. V atraktivních případech můžeme investovat i do projektů zcela začínajících. Společným prvkem všech projektů bez ohledu na fázi, v které se nachází, však musí být potenciál a možnosti dalšího rozvoje a růstu. Milestone Partners investuje prvořadě do rozvíjejících se společností situovaných v České republice, nicméně je připraven investovat část svého kapitálu i v ostatních zemích střední a východní Evropy (např. na Slovensku, v Maďarsku a Polsku).

CFQI - Fond kvalifikovaných investorů

V roce 2007 se udělením licence České národní banky skupina Milestone rozšířila o fond kvalifikovaných investorů CFQI uzavřený investiční fond, a.s.

Milestone je jedním z prvních subjektů na našem trhu, kterému se podařilo splnit veškeré náročné požadavky regulátora a využít možnosti založení daňově zvýhodněného institutu fondu kvalifikovaných investorů podle novely zákona o kolektivním investování přijaté v r. 2006. Fond je v rámci skupiny Milestone určen k využití převážně pro investice do nemovitostních projektů.

Realitní investice nejsou krátkodobého/spekulativního charakteru. Investiční fond se zaměřuje na investice do středně velikých nemovitostních projektů, které mohou být v různých fázích svého rozvoje, od záměrů v počáteční fázi po projekty, které jsou ve vyšším stupni rozpracovanosti.

stáhnout tisk