REVITALIZACE VOJENSKÉHO AREÁLU V OKOLÍ BRNA

REVITALIZACE VOJENSKÉHO AREÁLU V OKOLÍ BRNA

Milestone investoval v červenci 2006 do unikátního projektu umístěného v lokalitě západně od moravské metropole Brna. Cílem projektu je revitalizace území zchátralého bývalého vojenského areálu s charakteristikami tzv. brownfields na přirozený a atraktivní útvar kombinující převážně rezidenční funkci s prvky podpory regionálního turismu. Zásadním prvkem atraktivity, jež rozhodl o tom, že Milestone do projektu vstoupil, je nabízející se kreativní architektonické řešení, které území vyžaduje s ohledem na existenci mnoha mohutných v areálu zasazených betonových bunkrů. Hlavní devizou Milestone v rámci investičního vstupu do projektu byla jeho schopnost akceptovat původní obtížnou vlastnickou strukturu území se související řadou obchodně právních komplikací a vyplývající potřebou budoucí konsolidace.
www.hvizdalka.cz

stáhnout tisk