První reakci obvykle poskytujeme do jednoho až dvou týdnů po obdržení investiční příležitosti. Konečné investiční rozhodnutí přijímáme do dvou až čtyřech měsíců od představení investičního záměru, ale za výjimečných okolností jsme schopni rozhodnout i dříve. Samotná lhůta pro posouzení a fyzickou realizaci investice je však vždy specifická s odkazem na náročnost posouzení předložených informací, smluvní ukotvení budoucích vzájemných dohod, nutnost kooperace třetích stran aj. Nicméně zřejmou výhodou Milestone jako společnosti pracující s vlastním kapitálem je neexistence složitých víceúrovňových rozhodovacích mechanismů a tím i maximální flexibilita rozhodnutí. V určitých případech není vyloučeno, aby celková lhůta od prvního seznámení se se záměrem do fyzické realizace investice nepřesáhla měsíční lhůtu.

V případě investic do záměrů začínajících vzniká logická významně hlubší potřeba seznamování se s lidmi, tržním prostředím a oborem podnikání. Podnikatelský plán pak nemusí mít neměnnou podobu před prvním setkáním, nicméně hlavní myšlenka musí být zcela zřetelná. Pro doplnění naší expertízy, a zejména pak k urychlení rozhodovacího procesu, využíváme rovněž zkušené poradce a konzultanty.

Investiční proces probíhá zpravidla podle následujícího scénáře:

  1. Obdržení informací o cílové společnosti
  2. Vyžádání úvodní schůzky a poskytnutí prvotní reakce
  3. Shromáždění informací o společnosti a jejich vnitřní vyhodnocení
  4. Předložení nezávazného návrhu podmínek investice
  5. Hloubková právní, finanční a daňová prověrka společnosti (due diligence)
  6. Schválení realizace transakce investičním výborem
  7. Předložení závazného návrhu podmínek investice
  8. Příprava transakční smluvní dokumentace
  9. Uzavření smluvní dokumentace a vypořádání transakce

stáhnout tisk