Základní parametry a požadavky na investiční příležitosti:

  • Investice jsou směřovány k odkupu akcií či podílů od stávajících vlastníků cílových společností, k navýšení jejich kapitálu anebo ve výjimečných případech k financování začínajících projektů.
  • Cílem investic je financování akvizic společností nebo poskytnutí rozvojového kapitálu k financování jejich dalšího růstu.
  • Obzvláště podporujeme transakce vedené interními nebo externími manažerskými týmy vedoucími k odkupu společností (“management buy-out“ či MBO nebo “management buy-in“ či MBI).
  • Investujeme do výrobních společností nebo společností poskytujících služby bez vyhranění v oblasti oboru ekonomiky.
  • Velikost investované částky se pohybuje v rozmezí 50 - 200 milionů Kč s tím, že je možné poskytnout kapitálové investiční prostředky i mimo toto rozmezí (nižší či vyšší).
  • Jsme střednědobý investor s horizontem 4-7 let. Nejsme však vázáni pevnou lhůtou pro exit.
  • Dle charakteru investice jsme připraveni nabýt jak minoritní tak majoritní účast na cílové společnosti.
  • Hledáme zkušený a motivovaný management s prokazatelnou schopností úspěšné realizace dalšího rozvoje společnosti či projektu.
  • Charakter investiční příležitosti nesmí být spekulativní.
  • Požadujeme kontrolní nikoliv výkonnou úlohu našich zástupců na cílové společnosti.

stáhnout tisk