Pokud Vaše společnost či projekt rámcově splňuje Investiční kritéria naší společnosti, neváhejte nám zaslat základní informace o společnosti či projektu na náš e-mail (milestone@milestone.cz). Níže uvedený souhrn informací je ke stažení také na našich webových stránkách. Nejedná se o vyčerpávající rozsah, ale o indikaci, jaké informace mohou být pro prvotní posouzení ze strany investičního týmu požadovány.

Za základní informace o společnosti či projektu považujeme:

 1. Informace o dosavadní historii společnosti či projektu a její / jeho finanční situaci.
 2. Informace o oboru ve kterém společnost působí nebo by měl působit budoucí subjekt.
 3. Popis produktů či služeb společnosti a jejich komparativní výhody alt. stručný popis podnikatelského záměru a principy jeho ekonomického fungování.
 4. Hlavni cíle požadované investice a její rozpad.
 5. Informace o manažerech či vlastnících společnosti nebo projektu, včetně popisu jejich dosavadních aktivit.
 6. Zdůvodnění perspektivnosti společnosti či projektu.
 7. Zhodnocení situace na trhu, konkurence, příležitostí a ohrožení souvisejících s postavením na trhu.
 8. Definice hlavních silných a slabých stránek společnosti či projektu.
 9. Definice hlavních rizik a objektivních příležitostí.
 10. Informace o případných časových omezeních pro realizaci investice.
 11. Finanční plány na 3-5 let (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow).
 12. Informace o tom, jaký nefinanční přínos je od účasti investora na společnosti či projektu očekáván.

Poté, co nám zašlete výše uvedené informace, příležitost zhodnotíme a kontaktujeme Vás ve věci dalšího postupu. V případě, že vyhodnotíme naši potenciální majetkovou účast na společnosti či projektu jako atraktivní, následují jednotlivé kroky investičního procesu.

stáhnout tisk