Společnost Milestone Partners, a.s. byla založena společností Expandia, a.s., jako entita určená pro venture kapitálové investice, tedy investice do dynamicky rostoucích záměrů s vyšším rizikem, ale výrazným potenciálem zhodnocení. V průběhu vývoje však došlo k plnému osamostatnění společnosti Milestone Partners a vytvoření vlastního investičního profilu a strategie rozhodovacích procesů. Společnost se v současné době specializuje na akvizice malých a středních společností s reálnou podnikatelskou historií, které však stále mají dostatečný růstový potenciál. V průběhu existence Milestone Partners došlo k vytvoření manažerského týmu, který vykonává správu jak veškerých investic držených prostřednictvím Milestone Partners, tak prostřednictvím CFQI - uzavřeného fondu kvalifikovaných investorů, který je jedním z prvních fondů tohoto typu v České republice.

stáhnout tisk