swiss a mini cup jednorazove vape 7000 puffs cola complicated develop disturbed everybody. Milestone.cz
 

Ronson Plastics

Ronson Plastics

V březnu 2014 dokončil Milestone další add-on akvizici v automobilovém průmyslu, a to odkupem 100% podílu ve slovenském výrobci plastových dílů Ronson Plastics od dosavadního majitele – francouzské skupiny Groupe NORWIND SA / Plastiques de Haute Normandie. Akvizice společnosti Ronson rozšířila výrobní portfolio pěnových dílů, dílů z EPP a slunečních clon o termoplastické injekční vstřikování. Gumotex tak byl schopen díky integrované výrobě plastových dílců svým zákazníkům nabídnout komplikovanější výrobky s vyšší přidanou hodnotou, a to zejména v oblasti výroby slunečních clon. Transakce byla v souladu se střednědobým záměrem investora vytvořit z Gumotexu jednoho z nejvýznamnějších tuzemských producentů výrobků určených pro interiéry vozidel. Po naplnění investičních cílů Milestone svůj podíl na industriální skupině na konci roku 2014 mimořádně úspěšně odprodal.
www.ronsonplastics.com

 

Tanex PLASTY

Tanex PLASTY

Manažerský tým Milestone se v srpnu 2008 podílel na úspěšném dokončení akvizice podniku Tanex PLASTY. Investice byla realizována jako add-on ke stávající portfoliové pozici skupiny v automobilovém průmyslu. Akvizicí podniku Tanex PLASTY Milestone významně posílil postavení skupiny na poli dodávek polyuretanových pěnových dílů (PUR) jako jsou výplně hlavových opěr či sedadel, dále dílů z integrální pěny (iPUR) jako jsou držáky řadících pák a dílů z expandovaného polypropylenu (EPP) jako jsou např. boxy na nářadí. Výrobci v předmětných produktových liniích integrovaní skupinou Milestone se tak stali významným tržním hráčem ve středoevropském měřítku, což umožnilo vyšší a efektivnější zhodnocení investovaných prostředků. Po naplnění investičních cílů Milestone svůj podíl na industriální skupině na konci roku 2014 mimořádně úspěšně odprodal.
www.tanexplasty.cz

 

GUMOTEX

GUMOTEX

V prosinci 2006 vstoupil Milestone v rámci investičního konsorcia spolu se společnostmi Expandia a Genesis Private Equity Fund do společnosti Gumotex, významného tuzemského producenta gumárenských výrobků a technických pěn. Výrobkové portfolio Gumotexu zahrnuje zejména řadu dílů pro automobilový průmysl, nábytkářský program (matrace), speciální aplikace pro systémy záchranných složek a nafukovací produkty pro sport a rekreaci. Konsorcium odkoupilo podíly od původních vlastníků, kteří firmu zprivatizovali počátkem 90. let s cílem dalšího posílení pozic firmy na tuzemském, ale zejména zahraničních trzích. Po dobu účasti investorů na společnosti došlo k zásadní restrukturalizaci výrobního portfolia, odprodeji neklíčových aktiv a naopak posílení klíčových výrobních oborů formou dodatečných akvizic. Gumotex se stal prosperující firmou s vynikajícími výsledky a po naplnění investičních cílů Milestone svůj podíl na industriální skupině na konci roku 2014 mimořádně úspěšně odprodal.
www.gumotex.cz

 

Rezidence Paví Vrch

Rezidence Paví Vrch

Počátkem roku 2008 odkoupil realitní fond CFQI spravovaný skupinou Milestone za účelem realizace developerského projektu dva sousedící objekty, původně bytové domy, v Radlické ulici v Praze 5. Původní objekty byly odstraněny a na získaném pozemku byl vystavěn desetipodlažní polyfunkční dům s obchodním názvem “Rezidence Smíchov“ s převahou ploch určených pro bytové účely a částečně s plochami pro administrativu a komerci. Administrativní, komerční a bytové jednotky byly po kolaudaci nového objektu v roce 2013 úspěšně rozprodány budoucím uživatelům.
www.rezidencesmichov.cz

 

Noris Czech Republic

Noris Czech Republic

Na konci března 2011 Milestone úspěšně dokončila prodej 75% podílu ve společnosti Noris Czech Republic, s.r.o. Noris je distributorem širokého zmrzlinového i nezmrzlinového sortimentu mražených potravin, přičemž společnost vlastní exkluzivní licenci zmrzlinové značky Nestlé pro ČR a SR a jako jedna z mála obdobných společností v oboru operuje prostřednictvím vlastních regionálních distribučních dep s celorepublikovou působností. Hlavní cíle Milestone z pozice finančního investora spočívající v rozšiřování portfolia nabízeného zboží, nákladové optimalizaci a nárůstu obratu se podařilo naplnit. Tato transakce nasměrovala Noris pod křídla strategického partnera, který by měl dále přispět k rozvoji společnosti a naplno využít její nemalý tržní potenciál.
www.noriscz.com

 

DAP - PROVMEX

DAP - PROVMEX

Počátkem roku 2008 dokončil Milestone akvizici společnosti DAP – PROVMEX poskytující komplexní služby v oblasti vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. Následně byly posíleny výrobní kapacity formou další investice do přístavby výrobního závodu. Byla provedena reorganizace finančního řízení a dalších procesů ve společnosti v rámci přechodu od modelu firmy rodinného charakteru ke standardně řízené instituci. Další plánované investice do rozvoje vývojového zázemí a diverzifikace portfolia výrobků byly v souvislosti se změnami na trhu v důsledku hospodářského poklesu omezeny a s ohledem na očekávaný střednědobý útlum odvětví odporující růstové investiční strategii se Milestone rozhodl své angažmá ve společnosti počátkem roku 2011 ukončit.

 

VLTAVA.CZ

VLTAVA.CZ

V červnu roku 2010 Milestone prodal společnost Vltava.cz, a.s. provozující internetovou nákupní galerii Vltava.cz strategickému investorovi holdingu Obchodní dům, pod který mimo jiné patří internetové obchody Kasa.cz a Obchodní-dům.cz.
Vltava prošla nelehkým obdobím hluboké restrukturalizace a přechodu na nový obchodní model, v rámci nějž se společnost podařilo ozdravit a stabilizovat. Nalezením vhodného strategického investora byl úspěšně završen proces obrody této slávné značky, jež má v České republice hlubokou tradici. Milestone touto transakcí naplnil svou roli finančního investora a nový strategický partner by měl nyní navázat na další růst a rozvoj této společnosti.
www.vltava.cz

 

Endy's

Endy's

V rámci vlastních "in-house" projektových aktivit vyvinul a posléze v květnu 2005 Milestone investoval do záměru vybudovat nový koncept restaurací rychlého občerstvení jako reakci na změny životního stylu související zejména s trendem výrazného přechodu ke zdravější stravě. Koncept restaurací ENDY´S zdárně v rámci úvodního provozu prvních restauračních jednotek potvrdil předpoklady o možnostech dalšího růstu skrze dynamický růst tržeb a nárůst průměrného počtu denních zákazníků. Postupem času však nárůst tržeb nepokračoval předpokládaným tempem, čímž projekt nesplňoval parametry, které byly na začátku realizace stanoveny. Na základě těchto faktů došlo v roce 2007 k předčasnému ukončení projektu.

 

Další níže uvedené ukončené projekty byly realizovány jako investice společnosti Expandia, a.s. Současný manažerský tým Milestone se však významně podílel na jejich úspěšné realizaci.

 

 

Expandia Banka

Expandia Banka

Expandia a její manažerský tým vytvořily první koncept přímého bankovnictví ve střední a východní Evropě. Expandia Banka byla založena v r. 1997 a o rok později zahájila nabídku služeb pro klienty. Expandia Banka byla jedinou bankou nabízející všechny své služby prostřednictvím internetu a mobilních telefonů. Od svého založení získala řadu prestižních ocenění a kvalita jejích produktů je nepřetržitě vyzdvihována jak odborníky, tak veřejností. Nezávislá ocenění potvrzují přidanou hodnotu tohoto úspěšného projektu skupiny Expandia, který začal na zelené louce a po 3 letech vyvrcholil vstupem strategického partnera. V r. 2000 Expandia prodala banku České pojišťovně, která v r. 2001 představila nové jméno eBanka a po dalším rozvoji ji v r. 2006 finálně prodala skupině Raiffeisen.
www.ebanka.cz

 

TON

TON

Ton je největším výrobcem nábytku z ohýbaného dřeva v České republice (zejména židlí a stolů) s průměrným obratem cca 1,2 miliardy Kč. Expandia získala kontrolní balík v r. 1997 a okamžitě zahájila revitalizační proces. Působení manažerského týmu skupiny Expandia vedlo ke snížení zadlužení, zvýšení výkonnosti firmy a vytvoření stabilního a diversifikovaného portfolia klientů. Manažerský tým zároveň hledal vhodného strategického partnera, který by rozvinul podnikatelskou strategii firmy po ukončení revitalizačního procesu. Ton byl úspěšně prodán v r. 1998 největšímu českému výrobci kuchyní, společnosti Koryna.
www.ton.cz

 

Vigona

Vigona

Expandia investovala do svitavského výrobce tradičního netkaného textilu pro různé průmyslové obory Vigona. Ihned po získání majoritního balíku akcií v r. 1996 zahájila restrukturalizační proces s cílem zkoncentrovat výrobu, snížit náklady a dluhy a zvýšit ziskovost. Manažerský tým Expandia pomáhal Vigoně definovat úzce orientovanou strategii a podpořil investice do nových technologií. Po dokončení restrukturalizace byly investovány i nové výrobní prostory jako reakce na rostoucí poptávku automobilového průmyslu. Výsledkem všech aktivit byl zájem strategického investora – dánského výrobce netkaných textilií Fibertex A/S, jemuž byl podnik v r. 2004 úspěšně prodán.
www.fibertex.com

 

Jitona

Jitona

Expandia investovala do nábytkářského podniku Jitona, tradičního výrobce masivního a dýhovaného nábytku pro domácnosti. Expandia nabyla akcie v r. 1996 a ihned zahájila revitalizační program. Její tým snížil počet výrobních jednotek, minimalizoval náklady a zajistil pozitivní cash flow, jež umožnilo snížit dluhy a poskytnout dostatek provozního kapitálu. Výsledkem bylo celkové zvýšení profitability firmy. Nový manažerský tým Jitony definoval střednědobou strategii a postavil moderní, klientsky orientovanou firmu, která dosáhla evropských standardů. Jitona nyní patří mezi nejvyhledávanější výrobce nábytku v ČR a jejím největším zákazníkem je IKEA International.
www.jitona.cz

 

Vlnap

Vlnap

V r. 1997 získala Expandia kontrolní balík v textilním podniku Vlnap Nejdek. Manažerský tým společnosti Expandia vstoupil do podniku v době nedostatku likvidity, kdy klesala výroba i tržby a příjmy společnosti nebyly schopny pokrýt náklady. Nejdříve došlo k restrukturalizaci úvěrů a snížení vysokého objemu pohledávek, což vytvořilo přiměřené množství kapitálu k udržení výroby. Dále bylo nutné razantně zredukovat náklady, zastavit ztrátovou výrobu a přivést společnost k tvorbě pozitivního cash flow. Restrukturalizační proces byl zakončen v r. 2000, kdy finančně stabilizovaná, dobře fungující a provozně zisková společnost s rostoucími tržbami byla prodána strategickému partnerovi německé firmě Wagenfelder.
www.vlnap.cz

stáhnout tisk