Milestone

V¨ªtejte na str¨¢nk¨¢ch společnosti Milestone Partners.

Jsme private equity společnost, kter¨¢ vyhled¨¢v¨¢ vhodn¨¦ investičn¨ª př¨ªležitosti v Česk¨¦ republice a středn¨ª a vychodn¨ª Evrop¨§.

Společnost investuje do středn¨ªch podniků ve všech ekonomickych oborech s c¨ªlem umožnit firm¨¢m a jejich vlastn¨ªkům realizovat sv¨¦ růstov¨¦ z¨¢m¨§ry či naj¨ªt spolehliv¨¦ho a kapit¨¢lov¨§ siln¨¦ho partnera pro svůj dalš¨ª rozvoj.

K financov¨¢n¨ª investičn¨ªch př¨ªležitost¨ª jsou využ¨ªv¨¢ny soukrom¨¦ prostředky soustřed¨§n¨¦ ve dvou fondech a v př¨ªpad¨§ potřeby kombinovan¨¦ s bankovn¨ªm ¨²v¨§rovym financov¨¢n¨ªm.

Jsme středn¨§dobym investorem, jehož d¨¦lka ¨²časti je prioritn¨§ z¨¢visl¨¢ na spln¨§n¨ª na poč¨¢tku nastavenych investičn¨ªch c¨ªlů.

Disponujeme tymem s rozs¨¢hlou zkušenost¨ª v oblasti investov¨¢n¨ª soukrom¨¦ho kapit¨¢lu, ktery na prvn¨ª m¨ªsto klade vyv¨¢ženy a motivačn¨ª vztah s managementem či spoluvlastn¨ªky.

st¨¢hnout tisk